Jeg har lang fartstid i skolen som lærer, inspektør og rektor. I tillegg til lærerhøyskole, har jeg lederutdanning fra BI, studert prosjektledelse ved UiA og har en delmaster fra BI i «Skolen som lærende organisasjon.» Jeg har gjennom mange år vært så heldig å få lede lærings- og utviklingsarbeid på egen skole og på kommunenivå. Siden 2018 har jeg også jobbet i Udir sitt Veilederkorps og som frikjøpt medarbeider i FIKS og hatt gleden av å veilede både skoler og kommuner rundt i landet i deres kvalitetsutviklingsarbeid.

Jeg har gjennom disse årene lært utrolig mye. Det har vært nedturer og oppturer, fiasko og suksess. Jeg ønsker med denne artikkelen å inspirere og motivere andre til å jobbe med kvalitetsutvikling og samtidig gi innspill og råd om hva som kan være lurt å ta hensyn til, planlegge for og tenke på for å lykkes med arbeidet basert på både teori og erfaring.

Les hele artikkelen på FIKS.