Trenger skolen eller kommunen et lite dytt, inspirasjon eller hjelp i sitt endringsarbeid?

Aktuelle teamer:

  • Profesjonsfellesskap og skolen som lærende organisasjon
  • Kunsten å lede læringsprosesser
  • Resultatoppfølging og tidlig innsats
  • Strukturert klassegjennomgang for å monitorere elevenes faglige utvikling og sikre sosiale tilhøringhet
  • Elevsentrert skoleledelse
  • Utvikling av ledergrupper og/eller lærerteam
  • Byggeklosser i et helhetlig læringsmiljø
  • Lederstøtte og hjelp i endringsarbeidet


Recito kan bidra med:
Veiledning – Coaching – Rådgiving – Kurs – Foredrag

Hvordan lede lærings- og endringsprosesser?